slika novina

InfoReview

Broj 4/2014

29. Dec 2014.

InfoReview je dvojezični časopis (engleski +) za poslovne komunikacije, uređivački podržan od strane EEIG - Evropske privredne komore iz Brisela i SEFICT-a - istočnoevropskog ICT foruma.

Čitaj sve bez limita

Ovaj servis moguće je koristiti samo preko povlašćene Wi-Fi mreže. Van povlašćene Wi-Fi mreže na raspolaganju Vam je servis

Novinarnica.Plus