Pravilnik

 1. USLOVI KORIŠĆENJA
  1. Usluge dostupne na Pregled.press sajtu i aplikaciji

   Pregled.press je portal za čitanje novina i magazina u elektronskom formatu (u daljem tekstu: Pregled.press sadržaj). Pregled.press pruža uslugu neograničenog korišćenja platforme posetiocima ugostiteljskog objekta. Posetioci ugostiteljskog objekta koji se povežu na pruženu WiFi mrežu tog objekta imaju neograničen pristup Pregled.press sadržaju.

  2. Prihvatanje uslova

   Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između korisnika i Pregled.press u pogledu usluga koje Pregled.press pruža korisnicima.
   Pristupanjem i/ili korišćenjem Pregled.press sajta i aplikacije, korisnik prihvata i Uslove korišćenja, potvrđuje da nema manje od 18 godina i da je saglasan da Pregled.press servis koristi u skladu sa navedenim uslovima. Pregled.press ne prikuplja lične podatke korisnika.

   Ukoliko korisnik nije saglasan sa Uslovima korišćenja i/ili Politikom pirvatnosti, ne treba da nastavi sa korišćenjem Pregled.pressplatforme.

  3. Pristup Pregled.press platformi

   Korisnik Pregled.press sajta i aplikacije je je svaki posetilac ugostiteljskog objekta koji se povezao na WiFi mrežu tog objekta i preko nje pristupio Pregled.press sajtu i/ili Pregled.press besplatnoj aplikaciji.

   Za neograničeno korišćenje Pregled.press platforme potrebno je koristiti WiFi mrežu pruženu od strane ugostiteljskog objekta. Napuštanjem ugostiteljskog objekta, tj njegove WiFi mreže, korisnik gubi mogućnost neograničenog čitanja Pregled.press sadržaja.

   Povratkom na WiFi mrežu objekta korisnik ponovo dobija mogućnost neograničenog čitanja Pregled.press sadržaja.

   Ukoliko korisnik želi da nastavi sa korišćenjem Pregled.press sajta i aplikacije i nakon prekinutog boravka u ugostiteljskom objektu, predlažemo mu našu platformu NovinarnicaPlus.

   NovinarnicaPlus sajt i aplikacija nude mogućnost neograničenog čitanja e-novina, e-magazina ali i e-knjiga na bazi mesečne pretplate.

  4. Sadržaj na portalu Pregled.press

   Glavni deo sajta i aplikacija Pregled.press predstavljaju dnevne novine, nedeljnici, magazini i ljubavni romani u elektronskom formatu podeljeni u više kategorija.

  5. Preuzimanje sadržaja

   Pregled.press nudi neograničeno čitanje svih novina i magazina iz naše baze. Pre čitanja izabranog izdanja ono se prethodno preuzima. Ovako preuzeta izdanja se naknadno mogu čitati i u offline režimu. Međutim, opcija Preuzeto ima ograničenje na 5 izdanja, tako da izdanja sa čijim ste čitanjem završili, ili za koje niste zainteresovani, slobodno izbrišite kako biste oslobodili prostor za nova čitanja.

   Napomena: Obrisana izdanja iz Preuzetog uvek možete ponovo preuzeti i čitati, neograničeno puta.

  6. Intelektualna svojina

   Pregled.press aplikacija i sajt su zaštićeni zakonima Republike Bugarske i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Celokupan sadržaj aplikacije i sajta, odnosno tekst, grafika, logo i softver (uključujući računarske kodove i programe) koji se upotrebljava na ovoj aplikaciji/sajtu su u vlasništvu Pregled.press servisa.

   E-novine, e-magazini i uopšte, sve publikacije na Pregled.press servisu u elektronskom formatu vlasništvo su izdavačkih kuća sa kojima Pregled.press sarađuje.

   Pregled.press je distributer, a ne izdavač sadržaja koji plasira u elektronskom izdanju. Taj sadržaj obezbeđuju i za njega odgovaraju izdavačke kuće. Pregled.press ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Pregled.press ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog portala.

   Korisnik ne stiče bilo kakva prava na Pregled.press aplikaciji/sajtu ili njenim delovima ili sadržaju aplikacije/sajta.

   Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Pregled.press je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

  7. Sadržaji trećih strana

   Pregled.press nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Pregled.press, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima.

   Pregled.press, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Pregled.press ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

  8. Radovi na aplikaciji/sajtu i ažuriranje servera

   Pregled.press zadržava pravo da aplikacija/sajt povremeno bude nedostupna zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga aplikacije/sajta, sa ili bez prethodnog obaveštenja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

  9. Odricanje od odgovornosti

   Pregled.press ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Pregled.press ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Pregled.press biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Pregled.press biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Pregled.press ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Pregled.press ili kompanije sa kojom Pregled.press sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

  10. Obeštećenje

   Pristajete da obeštetite Pregled.press, kompanije koje sa njom sarađuju, njene partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz vaše upotrebe Pregled.press, a rezultat su Vaše aktivnosti na Pregled.press portalu.

  11. Kontrola

   Pregled.press ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Pregled.press prema Izdavačkim kućama.

 2. POLITIKA PRIVATNOSTI

  Pregled.press ne prikuplja lične podatke korisnika.

  Korišćenje aplikacije/sajta podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

  Ova politika privatnosti u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).

  Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na aplikaciju i sajt Pregled.press a ne i na druge sajtove, zato se preporučuje korisnicima da pročitaju sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećuju.

  1. Lični podaci

   Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

   Pregled.press ne prikuplja lične podatke korisnika.

   Ako ste posetilac Sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.
   Ovo nisu lični podaci. Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

  2. Korisnicima se smatraju
   • Posetioci ugostiteljskog objekta, odnosno pravna ili fizička lica koja su pristupila WiFi mreži ugostiteljskog objekta i preko nje otvorile sajt i/ili aplikaciju Pregled.press, a na način propisan Uslovima korišćenja.
  3. Koje informacije skuplja Pregled.press

   Pregled.press skuplja statističke podatke pristupa servisu

   Pregled.press ne prikuplja lične podatke korisnika.

 3. Izmene, datum stupanja na snagu

  Ova Politika privatnosti se primenjuje na korišćenje našeg Sajta i usluga od strane Korisnika od “Dana stupanja na snagu”.

  Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na Sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem našeg servisa.

  Ukoliko po objavljivanju o izmenama ove Politike privatnosti Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta i naših usluga podrazumevaće se kao saglasnost sa navedenim izmenama.

 4. Kako da nas kontaktirate

  Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Pregled.press, molimo vas da nam pošaljete e-mail na support@novinarnica.net.

Dan stupanja na snagu: 15.04.2022.

Datum poslednje promene: 15.04.2022.