slika novina

PC Press

Broj 315

5. Dec 2023.

PC Press je najuticajniji računarski časopis u Srbiji sa tradicijom od 17 godina, izlazi jednom mesečno.

Čitaj sve bez limita

Ovaj servis moguće je koristiti samo preko povlašćene Wi-Fi mreže. Van povlašćene Wi-Fi mreže na raspolaganju Vam je servis

Novinarnica.Plus