slika novina

Žurnalist

Broj 43

10. Mar 2018.

„Žurnalist“ je elektronski mesečnik studenata žurnalistike iz Novog Sada. Donosi tekstove iz oblasti politike, ekonomije, studentskog života, sporta, medija i kulture. Tema broja je poseban redakcijski poduhvat i prikazuje se u četiri do pet analitičkih tekstova.

Čitaj sve bez limita

Ovaj servis moguće je koristiti samo preko povlašćene Wi-Fi mreže. Van povlašćene Wi-Fi mreže na raspolaganju Vam je servis

Novinarnica.Plus